Pedagog i psycholog szkolny

„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”

                                                                                                                      Karl Hesselbacher

Pedagog szkolny (2022/2023)

mgr Justyna Liber-Opałko

Pedagog specjalny:  Dorota Wsół

Psycholog: mgr Izabela Rejmer

Plan pracy powyższych specjalistów:

 Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

 Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

 1. trudności w nauce
 2. brak akceptacji przez grupę rówieśniczą
 3. kłopoty osobiste i rodzinne
 4. niska samoocena
 5. potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności
 6. okres dojrzewania

Uczniu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 1. czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 2. nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 3. masz problemy rodzinne
 4. chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 5. chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 6. masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 1. niepokoi Cię zachowanie dziecka
 2. zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 3. chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
 4. poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
 5. masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 6. znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC

Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni (obowiązuje od września 2020r.)

POBIERZ

Zapraszam do zapoznania się z materiałami w zakładce: Poradnik Rodzica i Ucznia

Kontakt z pedagogiem 

e-mail: justyna.liber-opalko@spjaworznia.pl

Kontakt z psychologiem

e-mail: izabela.rejmer@spjaworznia.pl

   

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie