Komunikaty

*****

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024r:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 - 31.12.2023r.

Ferie zimowe: 12.02 - 25.02.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 - 02.04.2024r

           Egzamin ośmoklasisty:

  Egzamin ośmoklasisty 2024:

14 maja 2024r. godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

15 maja 2024r. godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,

16 maja 2024r. godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego)

Egzamin ośmoklasisty - termin dodatkowy:

10 czerwca 2024r. godz. 9.00 - język polski

11 czerwca 2024r. godz. 9.00 - matematyka

12 czerwca 2024r. godz. 9.00 - język obcy nowożytny

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21.06.2024r.

Ferie letnie: 22.06 - 31.08.2024r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02-3.11.2023r.

02.01.2024r.

02.05.2024r.

31.05.2024r.

*****

Bezpłatny Projekt Unijny

Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych SP

w województwie świętokrzyskim

POBIERZ

*****

Bezpłatna opieka stomatologiczna dla dzieci

Szanowni Państwo, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Piekoszów a Przychodnią Stomatologiczną Viva-Dent w Piekoszowie pragniemy poinformować, że uczniowie klas 0-8 ze szkół z terenu Gminy Piekoszów mogą bezpłatnie korzystać z opieki stomatologicznej.

Gabinet pracuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 800 do 1800, po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: 883-017-218 (telefon czynny w dniach przyjęć pacjentów), przyjmuje lekarz stomatolog Magdalena Szczurkiewicz.

Zgoda na objęcie ucznia opieką stomatologiczną

pobierz

*****

Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji

W ZPO w Jaworzni od 25 maja 2020 r. do odwołania

POBIERZ

*****

Deklaracja dotycząca udziału ucznia klas IV-VIII w konsultacjach na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19

POBIERZ

*****

Dodatkowe zalecenia do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ZPO w Jaworzni od dnia 5 października 2020r. związane z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie żółtej i czerwonej

POBIERZ

*****

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie