Innowacje

Rok szkolny 2020/2021

Innowacja z biologii dla uczniów klasy VII - „Między zabawą a biologią – tworzymy cyfrowe gry dydaktyczne z biologii”- prowadzący mgr Renata Mazur

Zastosowanie narzędzi ICT w procesie uczenia się biologii w szkole i w domu czyni proces edukacyjny bardziej atrakcyjnym, otwartym i nowoczesnym, a przez to bardziej efektywnym.Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów, którzy pogłębiają wiedzę biologiczną oraz kształcą postawy kreatywnych badaczy. Pogłębianie wiedzy biologicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje możliwość rozbudzenia zainteresowań, kształtowania umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów.

Inspiracją do opracowania innowacji był fakt, że dzieci chętnie przystępują do wszelkich zadań, które mają charakter eksperymentalny. Zajęcia zawierające tego typu działania wyzwalają w uczniach większą aktywność, chęć do działania, prowokują pytania, prowadzą do szybszego i częstszego formułowania wniosków oraz ogólnie wzmagają zainteresowanie prezentowanymi treściami. Dotyczy to zarówno uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w procesie nauczania jak i uczniów słabych. Innowacja będzie realizowana z uczniami klasy VII.

Program innowacji

 

Innowacja pedagogiczna pt. „Klikankowo - interaktywne zabawy ortograficzne” - prowadzący mgr Małgorzata Białacka

Innowacja pedagogiczna pt. „Klikankowo- interaktywne zabawy ortograficzne” skierowana jest do uczniów klasy II A  w roku 2020/2021 a później  klasy IIIA w roku szkolnym 2021/2022. Innowacja będzie wdrażana podczas ich zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej  na edukacji polonistycznej, a przede wszystkim  w czasie  tzn. zajęć dodatkowych dla uczniów tej klasy. Prowadzona będzie w sali komputerowej i sali wyposażonej w tablicę interaktywną.

Innowacja „Klikankowo- interaktywne zabawy ortograficzne” jest odpowiedzią na nagminne popełnianie błędów ortograficznych oraz korzystanie  w nieodpowiedni sposób z komputerów  przez uczniów.

Program innowacji

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie