ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Galeria zdjęć

Warsztaty w Centrum Leonardo
da Vinci w ramach projektu ERASMUS+

Międzynarodowa grupa nauczycieli - członków projektu  o tematyce ekologicznej - Erasmus Plus KA229 pt. „Little steps make a big difference. Together we care for our home”, realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni gościła w dniu 18.12.2018r w REGIONALNYM CENTRUM  NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM  W PODZAMCZU CHĘCIŃSKIM . Celem spotkania nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Grecji i Turcji w RCN-T było omówienie współczesnych problemów ekologicznych, kwestie radzenia sobie z tym zagadnieniem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, wymiana poglądów. Wizyta rozpoczęła się od warsztatów naukowych. Celem pokazów było ukazanie, jak Centrum Nauki poprzez eksperymenty wskazuje młodzieży problemy wynikające z zanieczyszczania środowiska. Podczas zajęć wykonano eksperymenty związane z właściwościami i rodzajem gleb oraz wykrywaniem metali ciężkich ( na przykładzie ołowiu) w próbce gleby. Dodatkowo, omówiono kwestię zanieczyszczeń powietrza i problemu smogu, z którym borykają się większe aglomeracje miejskie. Pracownicy RCN-T oprowadzili gości po wystawie, był również czas na samodzielne zapoznanie się z eksponatami. W ramach wymiany doświadczeń, przedstawiciele wszystkich krajów zaprezentowali edukacyjne działania pro-ekologiczne stosowane w ich własnych placówkach. Przedyskutowano także rządowe programy walki z zanieczyszczeniami w krajach partnerskich projektu. Warsztaty dla nauczycieli wzbogaciły ich wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej i pozwoliły wzbogacić plan dalszych prac projektowych, obejmujących zajęcia z młodzieżą, które zakończą się uzyskaniem przez wszystkie szkoły certyfikatu Zielonej Flagi.